thành tựu ngành y tế

7 thành tựu y học làm thay đổi thế giới năm 2017

7 thành tựu y học làm thay đổi thế giới năm 2017
2/12/2016 - Năm 2016, ngành y tế thế giới ghi nhận nhiều bước tiến y học mang tính chất đột phá. Năm 2017, dự đoán những thành tựu y học vượt trội của ngành sẽ ảnh hưởng lớn tới việc tầm soát và điều trị bệnh.