tháng 11

Những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 11

Những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 11
31/10/2016 - Quy định chi phí bắt buộc bên nhờ mang thai hộ phải chi trả; Đánh giá học sinh tiểu học; Hướng dẫn tham gia giao thông khi thấy đèn vàng… là những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 11.