thai nhi tuần thứ 17

Sự phát triển của thai nhi trong tháng thứ 5

Sự phát triển của thai nhi trong tháng thứ 5
29/11/2016 - Mang thai tháng thứ 5, mẹ bầu đã đi được một nửa chặng đường. Đây là giai đoạn mà các bộ phận trong cơ thể bé đang phát triển nhanh và dần hoàn thiện.