thai nhi 15 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi trong tháng thứ 4

Sự phát triển của thai nhi trong tháng thứ 4
29/11/2016 - Ở tháng thứ 4 thai kỳ, mẹ bầu bắt đầu cảm nhận được những cử động của em bé. Dưới đây là sự phát triển của thai nhi trong tháng thứ 4, từ tuần thai 13 đến tuần thai 16.