Tên trộm thản nhiên móc túi người đi đường nhưng không ai lên tiếng