tập tục kì dị uống tinh trùng để được công nhận là “người lớn”