tập 516 âm mưu và tình yêu

Âm mưu và tình yêu tập 516 ngày 28/10

Âm mưu và tình yêu tập 516 ngày 28/10
28/10/2016 - Âm mưu và tình yêu tập 516 - Rada được sự tín nhiệm của mọi người trong nhà để trở thành vợ của Ahem. Rashi nhất quyết không đồng ý, mọi chuyện sẽ ra sao? Liệu Ahem có đồng ý với quyết định này?