tập 40 Giấc mơ thiên đường

Giấc mơ thiên đường tập 40 ngày 2/11

Giấc mơ thiên đường tập 40 ngày 2/11
2/11/2016 - Giấc mơ thiên đường tập 40 - Abhi vẫn cố gắng diễn trước mặt mọi người để khiến cho Pregya phải mất mặt trước tất cả mọi người. Bà Daadi luôn là người bảo vệ và bênh vực cho Pregya. Trong khi đó, mẹ Sarla vẫn nghĩ Pregya đang sống rất hạnh phúc.