tập 38 Giấc mơ thiêng đường

Giấc mơ thiên đường tập 38 ngày 31/10

Giấc mơ thiên đường tập 38 ngày 31/10
30/10/2016 - Giấc mơ thiên đường tập 38 ngày 31/10 - Alia vì muốn đuổi Pregya ra khỏi nhà mà bấy mưu tính kế rất kĩ càng, nhưng cũng không làm gì được Pregya khi bà Daadi dành quá nhiều tình cảm cho Pregya. Sự lo sợ của Tanu khi thấy Abhi ngày càng gần hơn với Pregya.