tập 34 Giấc mơ thiên đường ngày 27/10

Giấc mơ thiên đường tập 34 ngày 27/10

Giấc mơ thiên đường tập 34 ngày 27/10
27/10/2016 - Giấc mơ thiên đường tập 34 - Những biến cố xảy đến với Pragya khi cô và chồng của mình chỉ sống trên danh nghĩa, trong khi gia đình của chồng cô là Abhi lại muốn Abhi phải đối xử thật tốt với Pragya nhất là bà của Abhi. Tình cảm của Abhi chỉ dành riêng cho một người con gái đó là Tanu.