Tập 27 Dòng nhớ

Dòng nhớ tập 27 ngày 31/10

Dòng nhớ tập 27 ngày 31/10
30/10/2016 - Dòng nhớ tập 27 ngày 31/10 - Nghĩa buỗn phiền vì chuyện tình cảm bị cấm đoán của mình. Ông Năm Quỳnh hăm dọa Nghĩa không được đến gặp Huệ - con gái của ông nữa nếu không ông sẽ không để yên. Hiền nhận thấy Nghĩa có chuyện buồn về tình cảm.