tập 25 Tôi Thapki ngày 25/10

Tôi Thapki tập 34 ngày 25/10

Tôi Thapki tập 34 ngày 25/10
25/10/2016 - Tôi Thapki tập 34 ngày 25/10 - Việc Thapki bị nói lắp suýt nữa bị lộ ra nhưng chị em dâu Suma vẫn đang cố gắng để có thể ngăn cản được mẹ lớn của họ biết chuyện. Ro và Thapki cùng mọi người vẫn vui vẻ tiến hành buổi lễ kết hôn!