tập 25 Dòng nhớ

Dòng nhớ tập 25 ngày 28/10

Dòng nhớ tập 25 ngày 28/10
28/10/2016 - Dòng nhớ tập 25 - Thà dù không bình thường nhưng luôn dành hết tình cảm của mình cho Nghĩa. Dù nhiều năm trôi qua nhưng Ân vẫn luôn dõi theo hình bóng của Thà mặc cho Hiền có dành hết tình cảm của mình cho Ân đi chăn nữa!