tập 154 định mệnh

Định mệnh tập 154 ngày 2/11

Định mệnh tập 154 ngày 2/11
2/11/2016 - Định mệnh tập 154 - Kumud tạm thời thoát khỏi nguy hiểm khi đang bệnh nặng và được Kusum giúp đỡ. Nhưng họ vẫn chưa thể liên lạc được với Saras. Saras tìm kiếm tung tích của Kumud khắp nơi.