tập 152 định mệnh

Định mệnh tập 152 ngày 31/10

Định mệnh tập 152 ngày 31/10
30/10/2016 - Định mệnh tập 152 - Saras gặp được người chuyển giới đã cứu Kumud. Nhưng hiện tung tích Kumud ở đâu vẫn chưa ai biết. Cả gia đình một lần nữa lại lo lắng cho cô và những kẻ ghét cô lợi dụng cơ hội này để gây hiềm khích.