tập 13 Cô dâu 8 tuổi phần 12 ngày 1/11

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 13 ngày 1/11

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 13 ngày 1/11
1/11/2016 - Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 13 - Để thoát được tội của mình mà ông Akhiraj không từ mọi thủ đoạn, khiến cho Niboli gặp nguy hiểm và hoảng loạn. Liệu những hành động của Akhiraj có làm cho thẩm phán ra phán quyết sai lầm hay không?