tập 10 Cô dâu 8 tuổi phần 12

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 10 ngày 29/10

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 10 ngày 29/10
29/10/2016 - Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 10 - Cái giá phải trả của Kundal là bị vào trại giáo dưỡng là quá nhẹ so với những gì cậu ta đã gây ra. Dù bị xét xử trước tòa nhưng Akhuraj vẫn nghênh ngang không coi ai ra gì. Anandi quyết lấy lại công bằng cho Umi và Niboli.