tặng gì ngày nhà giáo việt nam

Tâm thư bố gửi con nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tâm thư bố gửi con nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
17/11/2016 - “Vì sao cả xã hội đều tôn vinh người thầy? Vì mục tiêu trồng người của người thầy cũng là mục tiêu trồng người của xã hội. Con hãy ghi lấy điều đó, càng quý trọng người thầy, các con sẽ ngày càng khôn lớn trưởng thành hơn. Đừng quên công cha, áo mẹ, chữ thầy”.