Sweet Stranger and Me

Sweet Stranger and Me - Soo Ae gỡ mác nữ hoàng nước mắt

Sweet Stranger and Me - Soo Ae gỡ mác nữ hoàng nước mắt
20/11/2016 - Sweet Stranger and Me - Với mô típ hoàn toàn mới Soo Ae gỡ bỏ hình tượng " nữ hoàng nước mắt của mình" phải lòng anh chàng đẹp trai Kim Young Kwang. Thay đổi sang hình tượng nhân vật mới mẻ, vui tươi.