Xuất huyết dạ dày: Coi thường là thiệt mạng!

Xuất huyết dạ dày: Coi thường là thiệt mạng!
9/12/2016 - Xuất huyết dạ dày (chảy máu dạ dày) là hiện tượng dạ dày bị chảy máu ồ ạt, không thể cầm được, người bệnh bị đe dọa tính mạng do mất máu quá nhiều và đột ngột.