sự tích bình vôi

Đọc truyện cổ tích cho bé: Sự tích Ông bình vôi

Đọc truyện cổ tích cho bé: Sự tích Ông bình vôi
29/11/2016 - Truyện cổ tích Sự tích Ông bình vôi kể về sự ra đời của chiếc bình vôi và bài học về đạo làm người. Những người có lòng bất nhân nhưng lại đeo bộ dạng từ bi sẽ phải chịu sự trừng phạt.