single mom

Trang Trần: Tôi đẹp đơn giản vì tôi là một người mẹ

Trang Trần: Tôi đẹp đơn giản vì tôi là một người mẹ
8/12/2016 - Trang Trần chia sẻ: “Tôi đẹp vì tôi đang là một người mẹ. Mới sáng ra đã phải lo sữa, cháo, tã cho con thì lấy đâu ra thời gian mà trau chuốt cho mình được. Bạn thấy tôi xấu nhưng tôi không thấy tôi xấu vì tôi đang làm thiên chức của một người mẹ”.