Siêu hài nhí - 9 con 10 khó tập 17

Siêu hài nhí - 9 con 10 khó tập 17 ngày 12/11

Siêu hài nhí - 9 con 10 khó tập 17 ngày 12/11
11/11/2016 - Siêu hài nhí - 9 con 10 khó tập 17 - Cùng với Trường Giang và 9 người con của mình tham gia diễn xuất vào các nhân vật khác nhau, tìm hiểu về nhiều câu chuyện và lĩnh vực khác nhau. Họ đã trải qua nhiều thử thách khi hóa thân vào các vở diễn hay gameshow!