sau 100 ngày linh hồn đi về đâu

Sau lễ cúng 100 ngày linh hồn người đã mất sẽ đi về đâu?

Sau lễ cúng 100 ngày linh hồn người đã mất sẽ đi về đâu?
5/12/2016 - Xin hỏi, tại sao lại phải làm lễ cúng cơm 100 ngày cho người đã mất. Khi làm lễ cúng nên tính theo lịch âm hay lịch dương, cần chuẩn bị lễ cúng như thế nào mới phải đạo? Và sau lễ cúng 100 ngày, linh hồn người đã mất sẽ đi đâu?