rada

Âm mưu và tình yêu tập 547 ngày 29/11

Âm mưu và tình yêu tập 547 ngày 29/11
27/11/2016 - Âm mưu và tình yêu tập 547 - Nhà Umila lại có thêm một rắc rối khi bà Umila giết chết tên tội phạm nguy hiểm ngay tại nhà của mình. Rada và Just Ti vẫn đang tìm mọi thời cơ để giết Gori.

Âm mưu và tình yêu tập 523 ngày 4/10

Âm mưu và tình yêu tập 523 ngày 4/10
04/11/2016 - Âm mưu và tình yêu tập 523 - Gopi bất ngờ kết hôn với Ahem một lần nữa. Nhưng điều ấy lại làm cho bà Kokila nổi trận lôi đình vẫn quyết để Rada làm con dâu trong gia đình mà từ mặt Gopi.