Rạ

Ra mắt sách nghiên cứu về người đồng tính

Ra mắt sách nghiên cứu về người đồng tính
19/03/2017 - Ngày 19/3/2017, Văn phòng Tổng đại diện Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tại TP.HCM đã tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Người đồng tính và các thể người khác dưới ánh sáng khoa học Thiên Địa Kinh”