Rạ

Lời nguyền tập 5 ngày 14/11

Lời nguyền tập 5 ngày 14/11
13/11/2016 - Lời nguyền tập 5 - Bà Liên Anh cuối cùng đã hạ sinh một người con trai khiến Phú Ông vô cùng vui mừng. Rạ gặp rắc rối khi bị Phú Ông bắt đi tiếp quan dẫn đến có thai ngoài ý muốn, Phú Ông tức giận vô cùng. Đồng thời, đứa con của Rạ được sinh ra với hy vọng quan lớn sẽ nhận lại nó nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược.