quy tắc “4 ít 4 nhiều”

Muốn khỏe đẹp nên thuộc lòng quy tắc “4 ít 4 nhiều”

Muốn khỏe đẹp nên thuộc lòng quy tắc “4 ít 4 nhiều”
3/11/2016 - Dân ta vẫn thường truyền miệng câu nói “bệnh tòng, khẩu nhập”, ý nói việc chúng ta ăn uống có tác động cực lớn đến sức khỏe. Sức khỏe bạn tốt hay không không chỉ phụ thuộc vào món ăn mà còn dựa trên cách ăn. Để luôn khỏe mạnh thì bạn hãy nhớ quy tắc “4 ít 4 nhiều” này.