Những việc bạn không nên cầu khi đến chùa lễ Phật

Lâu nay với mỗi người Việt, đi chùa lễ Phật đã không còn là chuyện xa lạ, thậm chí có nhiều người cứ đến ngày rằm mồng một là tới chùa lễ Phật. Tuy nhiên, đứng trước cửa Phật không phải ai cũng cầu nguyện đúng.
Những việc bạn không nên cầu khi đến chùa lễ Phật
Những việc bạn không nên cầu khi đến chùa lễ Phật

 Những việc bạn không nên cầu khi đến chùa lễ Phật

Đi chùa lễ Phật luôn được người Việt rất coi trọng (Ảnh minh họa)

Đi chùa lễ Phật vốn là nét văn hóa đẹp lâu đời của người Việt. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cầu nguyện đúng khi đến trước cửa Phật. Theo quan niệm của nhà Phật, Phật chỉ phù hộ an bình, che chở cho con Phật chứ không thể phù hộ đường công danh, tài, lộc. Vì vậy, khi cầu tới cửa Phật nên xin được Phật che chở, bảo vệ. 

Trong một bài giảng của mình, Hoà thượng Thích Thanh Từ cũng có nói: “Trong đạo Phật luôn luôn dạy rằng "Phật là một bậc Ðạo sư", là vị thầy chỉ đường cho chúng ta ra khỏi nẻo luân hồi đau khổ, giúp cho chúng ta tránh những hiểm nguy trong cuộc đời này. Phật là người chỉ đường nhưng nếu chúng ta không chịu đi thì lỗi tại chúng ta, chớ không phải lỗi tại Ngài. Ngài không thể cho chúng ta hết khổ đâu. Phật đã từng tuyên bố: "Ta không có quyền ban phước giáng họa cho ai”.

Dưới đây là những điều khi đi lễ chùa bạn không nên cầu nguyện:

- Không nên nhờ thầy cúng cầu nguyện giúp cho mình

Nếu bạn có thể tới chùa được thì nên tự mình cầu nguyện chứ không nên nhờ tới các ông thầy cúng. Theo nhà tâm linh Phan Oanh, nếu có tâm thành chí nguyện thì Phật tử có thể tự đi chùa, tự cầu an cho mình. Nếu cái tâm của Phật tử trong sáng, tôn kính với chư thiên, chư Phật thì việc tự đi chùa cầu an cho mình sẽ linh ứng hơn là việc nhờ thầy cúng

Những việc bạn không nên cầu khi đến chùa lễ Phật

Khi cầu tới cửa Phật nên xin được Phật che chở, bảo vệ (Ảnh minh họa)

Nhà tâm linh Phan Oanh chia sẻ: “Đi lễ chỉ để xin là tâm chưa được giác ngộ. Ngã là thói hư tật xấu, là cái tham, sân, si chứa chất trong con người, chúng ta đang gánh đến chùa mà không biết. Khi chúng ta không đạt đến sự giác ngộ đạo thì cửa Phật có thanh cao bao nhiêu, năng lượng của các vị thần vị thánh, của các liệt tổ liệt tông có mạnh đến nhường nào thì cái lễ đó sẽ không diệu ứng, hoàn toàn vô nghĩa. Đi lễ mà không hiểu được đạo lý này thì người ta gọi là "mê”, có đức tin nhưng là mê tín”.

Nhà sư Thích Chân Quang cũng cho rằng, ý nghĩa và kết quả của việc cầu nguyện phụ thuộc rất nhiều đến tư tưởng của Phật tử. Lời cầu nguyện linh ứng với trời đất là lời cầu nguyện lớn. Nếu đi chùa mà chỉ xin cho mình, xem mình là quan trọng thì sẽ bị tổn phước vì lời cầu nguyện đó chứa đầy cái ngã tham, sân, si. Một lời cầu nguyện có ý nghĩa vào đầu năm là lời cầu an không chỉ cho riêng mình mà còn cho gia đình, cho cộng đồng làng xóm, cho đất nước, cho gia tộc.

- Đừng cầu thân thể không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì lòng tham sẽ dễ sinh. Muốn lấy thuốc lành trị bệnh khổ, thì nên thực hành giác ngộ giải thoát khỏi thế giới Ta-bà này.

- Đừng cầu không khó khăn, vì có có khăn thì đạo tâm mới kiên cường. Bước qua được khó khăn thì con đường càng lớn, mỗi lần vượt qua trở ngại thì bầu trời càng cao rộng hơn.

- Đừng cầu tâm không khúc mắc, vì tâm không khúc mắc thì ngạo mạn dễ sanh. Vườn tâm thường nhổ cỏ phiền não, vô minh trở thành vô lượng ánh sáng quang minh.

Những việc bạn không nên cầu khi đến chùa lễ Phật

Nếu đi chùa mà chỉ xin cho mình, xem mình là quan trọng thì sẽ bị tổn phước (Ảnh minh họa)

- Không cầu lợi về mình, chấp trước vào mình dễ sinh vào ba cõi xấu. Nguyện chịu bệnh khổ thế chúng sinh, khiến họ đều được thân tâm an lạc.

- Đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng tôi luyện thì sao thành Phật. Ma là bạn tốt của người tu hành, người đức cao tự hàng phục được các loại ma.

- Không cầu làm việc dễ thành công vì người ở trong cảnh thuận lợi khó tu hành. Nghịch cảnh thuận cảnh không phân biệt, việc thành việc bại đều như nhau.

- Không cầu danh lợi, tham muốn danh lợi dễ đọa vào luân hồi. Luôn nhớ danh lợi như giấc mộng hão huyền, cam nguyện âm thầm làm người cống hiến.

- Làm ơn không cầu mong báo đáp, vì muốn người báo đáp thì con đường làm ơn đã sai lệch. Tùy duyên dứt nghiệp đoạn sanh tử, không nợ không thiếu sống an nhàn.

- Oan ức không cầu biện bạch, nhẫn nhục chịu đựng trả món nợ xưa. Người khác đánh đập mắng chửi là trợ hạnh cho mình, quên hết ân sủng hay bị làm nhục thì công đức mới vẹn toàn.

- Không cầu người khác giúp mình, tự lực cánh sinh không nên phan duyên. Khi có điều mong cầu thì lúc đó có khổ, lúc không có gì để mong cầu thì được tự do tự tại.

 Tổng hợp
Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình