Phong

Cưới xin có nên tránh chọn “ngày bảy”?

Cưới xin có nên tránh chọn “ngày bảy”?
24/02/2017 - Muốn chọn ngày cưới phù hợp, cần tìm những người có thể giải thích được "vì sao phải kiêng kỵ, cơ chế sản sinh tốt - xấu hoặc điển tích các thần sát"; hoặc những người sẵn sàng trả lời "việc đó tôi chưa biết rõ, xin trả lời sau"... Hết sức cảnh giác khi "nghe nói thầy giỏi lắm"!