phiếu đại cử tri của mỹ là gì

Phiếu đại cử tri bầu Tổng thống Mỹ là gì?

Phiếu đại cử tri bầu Tổng thống Mỹ là gì?
9/11/2016 - Nước Mỹ có tổng cộng 538 đại cử tri. Để đắc cử tổng thống, một ứng viên cần có tối thiếu 270 phiếu đại cử tri. Ứng viên vẫn có quyền bước vào Nhà Trắng miễn là có đủ trên 270 phiếu đại cử tri, dù thua đối thủ về phiếu phổ thông.