Phát hiện quả bom nặng 266 kg vẫn còn nguyên kíp nổ ở khu vực biên giới

Không tìm thấy kết quả nào.