phát hiện hàng chục thanh niên nam nữ đang "phê" ma túy

TPHCM bác đề nghị bất hợp lý của huyện Cần Giờ

TPHCM bác đề nghị bất hợp lý của huyện Cần Giờ
12/05/2017 - Huyện Cần Giờ được giao chỉ tiêu cử 10 người đi xuất khẩu lao động nhưng chưa tìm ra người đi. Ngược lại, huyện lại đề nghị cho người không thuộc diện hộ nghèo được vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài.