phát hiện hàng chục thanh niên nam nữ đang "phê" ma túy