phân biệt giá đỗ sạch

Cách phân biệt giá đỗ sạch với giá đỗ ngâm hóa chất

Cách phân biệt giá đỗ sạch với giá đỗ ngâm hóa chất
27/10/2016 - Giá đỗ là món ăn bổ dưỡng. Giá đỗ sạch có rễ dài, thân mảnh. Trong khi chỉ cần chút hóa chất là đã có giá đỗ đẹp bóng bẩy. Dưới đây là những dấu hiệu đơn giản để phân biệt giá đỗ sạch với giá đỗ ngâm hóa chất.