Otep

Ký ức tình yêu tập 8 ngày 4/1

Ký ức tình yêu tập 8 ngày 4/1
03/01/2017 - Ký ức tình yêu tập 8 - Khó khăn của Andrea khi không thể nói sự thật rằng mình đã gặp lại mẹ với ba! Andrea không muốn ba phải đau khổ khi biết mẹ đã có chồng!

Ký ức tình yêu tập 7 ngày 3/1

Ký ức tình yêu tập 7 ngày 3/1
02/01/2017 - Ký ức tình yêu tập 7 - Andrea cuối cùng cũng tìm lại được mẹ của mình trong khi Otep bị chuyển đi căn cứ quân sự khác!