Ông bố trẻ giảm 50kg trong 1 năm nhờ câu nói của con gái 3 tuổi