ơn giời cậu đây rồi mùa 3

Ơn giời cậu đây rồi mùa 3 tập 3 ngày 19/11

Ơn giời cậu đây rồi mùa 3 tập 3 ngày 19/11
18/11/2016 - Ơn giời cậu đây rồi mùa 3 tập 3 - Bốn khách mời của tuần này sẽ là ai? Chúng ta sẽ tìm ra người xứng đáng nhất được chủ nhà giao chiếc cup của người thắng cuộc. Mời các bạn đón xem.