Thú vị bộ ảnh bầu "Ba kể con nghe!"

Không phải là những bức ảnh nghệ thuật đẹp tinh khôi, chỉ bằng những nét vẽ đơn giản từ bút nước trên bụng vợ, nhưng bộ ảnh "Ba kể con nghe" của anh Nguyễn Ngọc Tú đủ để khiến người xem xúc động.
Thú vị bộ ảnh bầu "Ba kể con nghe!"
Thú vị bộ ảnh bầu "Ba kể con nghe!"
loading...

 Thú vị bộ ảnh bầu Ba kể con nghe!Thú vị bộ ảnh bầu Ba kể con nghe!Thú vị bộ ảnh bầu Ba kể con nghe!Thú vị bộ ảnh bầu Ba kể con nghe!Thú vị bộ ảnh bầu Ba kể con nghe!Thú vị bộ ảnh bầu Ba kể con nghe!Thú vị bộ ảnh bầu Ba kể con nghe!Thú vị bộ ảnh bầu Ba kể con nghe!Thú vị bộ ảnh bầu Ba kể con nghe!Thú vị bộ ảnh bầu Ba kể con nghe!Thú vị bộ ảnh bầu Ba kể con nghe!Thú vị bộ ảnh bầu Ba kể con nghe!Thú vị bộ ảnh bầu Ba kể con nghe!Thú vị bộ ảnh bầu Ba kể con nghe!Thú vị bộ ảnh bầu Ba kể con nghe!Thú vị bộ ảnh bầu Ba kể con nghe!Thú vị bộ ảnh bầu Ba kể con nghe!Thú vị bộ ảnh bầu Ba kể con nghe!Thú vị bộ ảnh bầu Ba kể con nghe!

Nguyễn Ngọc Tú

Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình