Những mẩu chuyện hài hước của vợ con Xuân Bắc

Nghe những mẩu đối thoại giữa Bi béo và mẹ Hồng Nhung cùng anh trai Minh “lợn” mới thấy, tính cách hài hước có ở mọi thành viên trong gia đình 4 người này.
Những mẩu chuyện hài hước của vợ con Xuân Bắc
Những mẩu chuyện hài hước của vợ con Xuân Bắc

 Những mẩu chuyện hài hước của vợ con Xuân Bắc

Những mẩu chuyện hài hước của vợ con Xuân Bắc

Những mẩu chuyện hài hước của vợ con Xuân Bắc

Những mẩu chuyện hài hước của vợ con Xuân Bắc

Những mẩu chuyện hài hước của vợ con Xuân Bắc

Những mẩu chuyện hài hước của vợ con Xuân Bắc

Những mẩu chuyện hài hước của vợ con Xuân Bắc

Những mẩu chuyện hài hước của vợ con Xuân Bắc

Những mẩu chuyện hài hước của vợ con Xuân Bắc

Những mẩu chuyện hài hước của vợ con Xuân Bắc

Những mẩu chuyện hài hước của vợ con Xuân Bắc

Những mẩu chuyện hài hước của vợ con Xuân Bắc

Những mẩu chuyện hài hước của vợ con Xuân Bắc

Những mẩu chuyện hài hước của vợ con Xuân Bắc

Những mẩu chuyện hài hước của vợ con Xuân Bắc

Những mẩu chuyện hài hước của vợ con Xuân Bắc

Những mẩu chuyện hài hước của vợ con Xuân Bắc

Những mẩu chuyện hài hước của vợ con Xuân Bắc

Tổng hợp

Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô


    
Tâm Sự Gia Đình
Từ khóa: vợ con xuân bắc