Lượng ăn một ngày cho bé bao nhiêu là đủ?

"Nhồi nhét" cho bé ăn nhiều quá cũng không tốt, ít quá không đủ cho bé phát triển. Vậy lượng ăn bao nhiêu là vừa cho bé, hãy tham khảo tư liệu dưới đây!
Lượng ăn một ngày cho bé bao nhiêu là đủ?
Lượng ăn một ngày cho bé bao nhiêu là đủ?

Lượng ăn một ngày cho bé bao nhiêu là đủ?

"Nhồi nhét" cho bé ăn nhiều quá cũng không tốt.

Bé 6 - 8 tháng

* Đối với bé đút muỗng

1. Sữa 560-600ml/ngày.
2. Ngày 1 cữ chính + 1 cữ phụ. Một cữ ăn dặm gồm.
+Cháo: 120-180ml/cữ chính + 60ml/cữ phụ.
+Thịt heo/bò/cá/gà/lòng đỏ trứng: 35-40gr (hoặc tương đương lưng bàn tay bé)/bữa.
Cá thu/hồi/chép/lươn: 2 ngày/tuần [thịt gà/cá/tôm/gia cầm từ tháng 7.5 trở lên].
+ Sữa chua/phô mai: 30gr/ngày [Tuần không quá 4 ngày] [từ tháng 7.5 trở lên]
+Rau/củ/quả: 20gr/bữa
+Dầu ăn (oliu): 1-2 muỗng/bữa [tuần không quá 4 ngày]
 
* Đối với bé ăn dặm tự chỉ huy
 
1. Sữa 560-600ml/ngày.
2. Ngày 3-4 cữ phụ [chủ yếu giới thiệu thức ăn và cấu trúc cho bé].
 
Một cữ ăn dặm gồm.
+Cơm: 1-2 viên/bữa [viên cơm = ngón tay cái].
+ Hạt mè hoặc hạt ăn dặm: nghiền nát như bột, 5g/ngày. Tuần không quá 5 ngày.
+Thịt heo/bò/cá/lòng đỏ trứng: miếng thịt heo/bò/gà độ dày và kích thước = lưng bàn tay bé/bữa [có thể cắt nhỏ để bé dễ cầm].
Cá/trứng thì độ dày và kích thước bằng cả bàn tay bé [có thể cắt nhỏ để bé dễ cầm].
Cá thu/hồi/chép/lươn: 2 ngày/tuần.
[Thịt gà/cá/tôm/gia cầm từ tháng 7.5 trở lên].
+Rau/củ/quả: 2-3 miếng/bữa [dài và dày bằng ngón tay giữa của bé]
Nếu cắt hình vuông nhỏ thì bằng nắm tay của bé. 
+ Sữa chua/phô mai: 30gr/ngày [Tuần không quá 4 ngày]
+Dầu ăn (oliu): 1-2 muỗng/ngày dùng để chiên cá/thịt/tôm. tuần không quá 4 ngày chiên/xào.
 
Lượng ăn một ngày cho bé bao nhiêu là đủ?
 
Nhưng cho con ăn ít quá không đủ cho bé phát triển.
 
Bé 8 - 10 tháng tuổi

* Bé ăn đút muỗng
 
1. Sữa 560-600ml/ngày 
2. Ngày 2 cữ chính + 2 cữ phụ. Một cữ ăn dặm gồm
+Cháo: 100ml/cữ chính và 40ml/cữ phụ [Tổng lượng cháo là 280ml/ngày]
+Thịt heo/bò/cá/lòng đỏ trứng: 35-40gr (hoặc tương đương lưng bàn tay bé)/bữa.
+Rau/củ/quả: 20gr/bữa
+Cá thu/hồi/chép/lươn: 2 ngày/tuần
+ Sữa chua/phô mai: 30gr/ngày [Tuần không quá 4 ngày]
+Dầu ăn (oliu): 1-2 muỗng/bữa [tuần không quá 4 ngày]
 
* Bé ăn dặm tự chỉ huy
 
1. Sữa 560-600ml/ngày
2. Ngày 2 cữ chính + 1 cữ phụ. Một cữ ăn dặm gồm
+Cơm: 3-5 viên/bữa [viên cơm = ngón tay cái]
+ Hạt mè hoặc hạt ăn dặm: nghiền nát như bột, 5g/ngày. Tuần không quá 5 ngày
+Thịt heo/bò/cá/lòng đỏ trứng: miếng thịt heo/bò/gà độ dày và kích thước = lưng bàn tay bé/bữa [có thể cắt nhỏ để bé dễ cầm]
Cá/trứng thì độ dày và kích thước bằng cả bàn tay bé [có thể cắt nhỏ để bé dễ cầm]
Cá thu/hồi/chép/lươn: 2 ngày/tuần
+Rau/củ/quả: 3-4 miếng/bữa [dài và dày bằng ngón tay giữa của bé]
Nếu cắt hình vuông nhỏ thì bằng nắm tay của bé. 
+ Sữa chua/phô mai: 30gr/ngày [Tuần không quá 4 ngày]
+Dầu ăn (oliu): 1-2 muỗng/ngày dùng để chiên cá/thịt/tôm. tuần không quá 4 ngày chiên/xào.
 
Bé 11 - 13 tháng tuổi cần 
 
* Bé ăn đút muỗng
 
1.Sữa 560-600ml/ngày [gồm sữa mẹ và sữa công thức (nếu có)] trong đó có thể thay thế 200ml sữa công thức bằng = 200ml sữa tươi nguyên kem từ 12 tháng tuổi
2.Ngày 3 cữ chính + 1 cữ phụ. Một cữ ăn gồm
+Cháo hạt/cơm nát: 90ml/cữ chính và 30ml/cữ phụ [Tổng lượng 300 ml/ngày]
+Thịt heo/bò/cá/lòng đỏ trứng: 35-40gr (hoặc tương đương lưng bàn tay bé)/bữa.
Cá thu/hồi/chép/lươn: 2 ngày/tuần
+Sữa chua/phô mai: 30gr/ngày [Tuần không quá 4 ngày]
+Rau/củ quả: 20gr/bữa
+Dầu ăn (oliu): 1-2 muỗng/bữa [tuần không quá 4 ngày]
 
Lượng ăn một ngày cho bé bao nhiêu là đủ?
 
Các mẹ phải luôn ghi nhớ một vài định lượng phù hợp cho con vào những tháng cố định để cho con ăn vừa đủ nhất.
 
* Bé ăn dặm tự chỉ huy
 
1.Sữa 560-600ml/ngày [gồm sữa mẹ và sữa công thức (nếu có)] trong đó có thể thay thế 200ml sữa công thức bằng= 200ml sữa tươi nguyên kem từ 12 tháng tuổi
2.Ngày 3 cữ chính + 1 cữ phụ. Một cữ ăn gồm
+Cơm: 5-6 viên/bữa [viên cơm = ngón tay cái] hoặc chén cơm vừa để bé tự múc (2/3 chén là được)
+ Hạt mè hoặc hạt ăn dặm: nghiền nát như bột, 5g/ngày. Tuần không quá 5 ngày
+Thịt heo/bò/cá/lòng đỏ trứng: miếng thịt heo/bò/gà độ dày và kích thước = lưng bàn tay bé/bữa [có thể cắt nhỏ để bé dễ cầm]
Cá/trứng thì độ dày và kích thước bằng cả bàn tay bé [có thể cắt nhỏ để bé dễ cầm]
Cá thu/hồi/chép/lươn: 2 ngày/tuần
+Rau/củ/quả: 3-4 miếng/bữa [dài và dày bằng ngón tay giữa của bé]
Nếu cắt hình vuông nhỏ thì bằng nắm tay của bé.
+ Sữa chua/phô mai: 30gr/ngày [Tuần không quá 4 ngày]
+Dầu ăn (oliu): 1-2 muỗng/ngày dùng để chiên cá/thịt/tôm, tuần không quá 4 ngày chiên/xào.
 
Bé 14 - 18 tháng tuổi
 
* Bé ăn đút muỗng
 
1. Sữa 560 ml/ngày [gồm sữa mẹ và sữa công thức (nếu có)]: Có thể dùng sữa tươi nguyên kem thay thế hoàn toàn sữa công thức (nếu có)
2. Ngày 3 cữ chính + 1 cữ phụ. Một cữ ăn dặm gồm
+cháo/cơm: 100ml/cữ chính và 40ml/cữ phụ [tổng lượng 349mL/ngày)
+Thịt heo/bò/cá: 35-40gr (hoặc tương đương lưng bàn tay bé)/bữa. Cá thu/hồi/chép/lươn: 3 ngày/tuần
+Sữa chua/phô mai: 30gr/ngày [Tuần không quá 4 ngày]
+Rau: 20gr/bữa
+Dầu ăn (oliu): 1-2 muỗng/bữa [tuần không quá 4 ngày]
 
* Bé ăn dặm tự chỉ huy
 
1. Sữa 560 ml/ngày [gồm sữa mẹ và sữa công thức (nếu có)]: Có thể dùng sữa tươi nguyên kem thay thế hoàn toàn sữa công thức (nếu có)
2. Ngày 3 cữ chính + 1 cữ phụ. Một cữ ăn dặm gồm
2.Ngày 3 cữ chính + 1 cữ phụ. Một cữ ăn gồm
+Cơm: 5-6 viên/bữa [viên cơm = ngón tay cái] hoặc chén cơm vừa để bé tự múc (2/3 chén là được)
+ Hạt mè hoặc hạt ăn dặm: nghiền nát như bột, 5g/ngày. Tuần không quá 5 ngày
+Thịt heo/bò/cá/lòng đỏ trứng: 
BÉ TRAI: miếng thịt heo/bò/gà độ dày và kích thước = 1.5 lưng bàn tay bé/bữa [có thể cắt nhỏ để bé dễ cầm]
Cá/trứng thì độ dày và kích thước bằng cả bàn tay bé [có thể cắt nhỏ để bé dễ cầm]
Cá thu/hồi/chép/lươn: 3 ngày/tuần
BÉ GÁI: miếng thịt heo/bò/gà độ dày và kích thước = lưng bàn tay bé/bữa [có thể cắt nhỏ để bé dễ cầm]
Cá/trứng thì độ dày và kích thước bằng cả bàn tay bé [có thể cắt nhỏ để bé dễ cầm]
Cá thu/hồi/chép/lươn: 3 ngày/tuần
+Rau/củ/quả: 3-4 miếng/bữa [dài và dày bằng ngón tay giữa của bé]
Nếu cắt hình vuông nhỏ thì bằng nắm tay của bé. 
+ Sữa chua/phô mai: 30gr/ngày [Tuần không quá 4 ngày]
+Dầu ăn (oliu): 1-2 muỗng/ngày dùng để chiên cá/thịt/tôm, tuần không quá 5 ngày chiên/xào.
 
Anh Nguyễn
Chuyên gia dinh dưỡng tại Anh Quốc
Theo Màn Ảnh Sân Khấu
 
Lượng ăn một ngày cho bé bao nhiêu là đủ?
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình