Đừng để sai lầm "bất thình lình" làm hại trẻ sơ sinh!

2 tác giả người Anh Kelly và David Sopp đã ra cuốn sách “Safe Baby Handling Tips” (Nuôi con an toàn) bao gồm hình vẽ sinh động về những sai lầm cố hữu của nhiều bậc phụ huynh xưa nay. Ai phạm những sai lầm này thì hãy dừng ngay lập tức nhé!
Đừng để sai lầm "bất thình lình" làm hại trẻ sơ sinh!
Đừng để sai lầm "bất thình lình" làm hại trẻ sơ sinh!

 Đừng để sai lầm bất thình lình làm hại trẻ sơ sinh!

Đừng để sai lầm bất thình lình làm hại trẻ sơ sinh!

 

Đừng để sai lầm bất thình lình làm hại trẻ sơ sinh!

Đừng để sai lầm bất thình lình làm hại trẻ sơ sinh!Đừng để sai lầm bất thình lình làm hại trẻ sơ sinh!

Đừng để sai lầm bất thình lình làm hại trẻ sơ sinh!

Đừng để sai lầm bất thình lình làm hại trẻ sơ sinh!

Đừng để sai lầm bất thình lình làm hại trẻ sơ sinh!

Đừng để sai lầm bất thình lình làm hại trẻ sơ sinh!

Đừng để sai lầm bất thình lình làm hại trẻ sơ sinh!

Đừng để sai lầm bất thình lình làm hại trẻ sơ sinh!

Đừng để sai lầm bất thình lình làm hại trẻ sơ sinh!

Thiết kế & bình: Mẹ Mèo
(Nguồn: Themetapicture)
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình