Bạn đã sẵn sàng làm mẹ chưa?

Cơn vượt cạn sẽ đau như ngàn mũi kim tiêm, nhưng chưa bao giờ, bạn cảm thấy có nỗi đau nào khiến bạn hãnh diện đến thế!

 Bạn đã sẵn sàng làm mẹ chưa?

Bạn đã sẵn sàng làm mẹ chưa?

Bạn đã sẵn sàng làm mẹ chưa?Bạn đã sẵn sàng làm mẹ chưa?

Bạn đã sẵn sàng làm mẹ chưa?Bạn đã sẵn sàng làm mẹ chưa?

Bạn đã sẵn sàng làm mẹ chưa?

Bạn đã sẵn sàng làm mẹ chưa?

Bạn đã sẵn sàng làm mẹ chưa?

Bạn đã sẵn sàng làm mẹ chưa?

Bạn đã sẵn sàng làm mẹ chưa?Bạn đã sẵn sàng làm mẹ chưa?Bạn đã sẵn sàng làm mẹ chưa?Bạn đã sẵn sàng làm mẹ chưa?Bạn đã sẵn sàng làm mẹ chưa?Bạn đã sẵn sàng làm mẹ chưa?

Bạn đã sẵn sàng làm mẹ chưa?

Việt hóa: Hà miu

(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình