200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 41 đến ngày thứ 50

Sau 1 tuần tập ăn nước gà, thời gian nay, bé Cua đã được mẹ cho ăn thịt gà nấu cùng cháo.
200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 41 đến ngày thứ 50
200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 41 đến ngày thứ 50
loading...

 200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 41 đến ngày thứ 50

200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 41 đến ngày thứ 50

200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 41 đến ngày thứ 50

200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 41 đến ngày thứ 50

200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 41 đến ngày thứ 50

200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 41 đến ngày thứ 50

200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 41 đến ngày thứ 50

200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 41 đến ngày thứ 50

200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 41 đến ngày thứ 50

200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 41 đến ngày thứ 50

Tuệ Mẫn

Ảnh: Facebook mẹ bé Cua

(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

loading...
Theo Màn Ảnh Sân Khấu
Tâm Sự Gia Đình