200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 31 đến ngày thứ 40

Trong 10 ngày này, bé Cua được mẹ cho ăn đặc và thô hơn để tạo bước đệm sang tháng ăn cháo nguyên hạt, rau củ băm nhỏ. Các bà mẹ nên theo dõi các con của mình để điều chỉnh cho phù hợp.
200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 31 đến ngày thứ 40
200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 31 đến ngày thứ 40
loading...

 200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 31 đến ngày thứ 40

200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 31 đến ngày thứ 40

200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 31 đến ngày thứ 40

200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 31 đến ngày thứ 40

200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 31 đến ngày thứ 40

200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 31 đến ngày thứ 40

200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 31 đến ngày thứ 40

200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 31 đến ngày thứ 40

200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 31 đến ngày thứ 40

200 ngày ăn dặm của bé Cua: Thực đơn ngày thứ 31 đến ngày thứ 40

Tuệ Mẫn

Ảnh: Facebook mẹ bé Cua

Theo Màn Ảnh Sân Khấu

loading...
Theo Màn Ảnh Sân Khấu
Tâm Sự Gia Đình