Nữ sinh Yên Bái đánh nhau rồi bắt bạn quỳ xuống xin lỗi