nổ bốt điện hà đông

Cách sơ cứu nhanh khi bị bỏng do nổ trạm biến áp

Cách sơ cứu nhanh khi bị bỏng do nổ trạm biến áp
18/11/2016 - Các nạn nhân trong những vụ nổ trạm biến áp – bốt điện thường là do bỏng nhiệt chứ không phải bỏng điện. Nếu biết cách xử lý vết thương tốt, nhanh, vết thương của nạn nhân sẽ nông, không nguy hiểm đến tính mạng.