Những quy định nổi bật của có hiệu lực từ tháng 12

Những quy định nổi bật của hiệu lực từ tháng 12

Những quy định nổi bật của hiệu lực từ tháng 12
1/12/2016 - Từ tháng 12/2016, nhiều chính sách mới về các lĩnh vực trong đời sống xã hội chính thức có hiệu lực như: ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng, giới hạn tiếng ồn tại nơi làm việc, trang bị vũ khí cho bảo vệ rừng...