những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 11

Những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 11

Những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 11
31/10/2016 - Quy định chi phí bắt buộc bên nhờ mang thai hộ phải chi trả; Đánh giá học sinh tiểu học; Hướng dẫn tham gia giao thông khi thấy đèn vàng… là những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 11.