Những dấu hiệu cho biết bạn nhất định có phúc báo

Những dấu hiệu cho biết bạn nhất định có phúc báo vì đã tu từ kiếp

Những dấu hiệu cho biết bạn nhất định có phúc báo vì đã tu từ kiếp
28/11/2016 - Bạn vui vẻ, có tâm với nghề, bạn có tấm lòng khoan dung độ lượng nên luôn được mọi người yêu quý, cuộc sống có thăng trầm nhưng xét đến cùng vẫn luôn may mắn. Như vậy, rõ ràng bạn là người có phúc báo vì đã tu từ kiếp trước. Vậy, đâu là đặc điểm của người tu từ kiếp trước và phải làm thế nào mới có phúc báo?