Những con giáp kiên trì “chiến tranh lạnh” giữa tâm bão scandal