nhảy từ tầng 4 toà nhà Bitexco nếu đủ 1 triệu like